Forum Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologi

Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia – Agroteknologiwebid Nong nghiep đa bat đau mot cach đoc lap trong cac phan khac nhau cua the gioi, va bao gom mot pham vi đa dang cua cac loai. It nhat 11 khu vuc rieng biet cua Cuu va Tan the gioi đa tham gia như cac trung tam đoc lap cua xu. hat hoang da đa đưoc thu thap va an it nhat tu ​​105.000 nam trưoc. Lon đưoc nuoi trong nha o Mesopotamia khoang 15.000 nam trưoc. Gao đưoc thuan hoa o Trung Quoc giua 13.500 va 8.200 nam trưoc đay, tiep xanh, đau nanh va đau azuki. Cuu đưoc nuoi trong nha o Mesopotamia giua 13.000 va 11.000 nam trưoc đay. Tu khoang 11.500 nam trưoc, tam cay sang lap đo đa moi, emmer va Eikorn lua mi, vo lua mach, đau Ha Lan, đau lang, đau tom cay đang, đau xanh va cay lanh đa đưoc trong tai Levant. Gia suc đưoc thuan tu bo rung o au chau hoang da trong khu vuc cua Tho Nhi Ky hien đai va Pakistan so 10.500 nam trưoc đay. Trong day nui Andes cua Nam My, khoai tay đa đưoc thuan hoa tu 10.000 đen 7.000 nam trưoc, cung voi đau, coca, lac đa khong bưou, alpacas, va chuot lang. Mia va mot so loai rau cu đa đưoc thuan hoa o New Guinea khoang 9.000 nam trưoc đay. Cao lương đa đưoc thuan hoa o vung Sahel cua chau Phi boi 7.000 nam trưoc đay. Bong đa đưoc thuan hoa o Peru boi 5.600 nam trưoc, va đa đưoc thuan hoa mot cach đoc lap tai Au A tai mot thoi điem khong ro. Trong Mesoamerica, teosinte hoang da đưoc thuan ngo 6.000 nam trưoc đay.


Van minh la san pham cua cuoc cach mang nong nghiep đo đa moi; như H. G. Wells đat no, nen van minh la thang dư nong nghiep. Trong qua trinh lich su, nen van minh trung trong khong gian voi cac khu vuc mau mo như The Fertile Crescent, va cac tieu bang đưoc hinh thanh chu yeu o cac vung đat nong nghiep gao. The Great Wall cua Trung Quoc va chanh đe che Roman (bien gioi) phan đinh bien gioi phia bac cung cua nong nghiep ngu coc. vanh đai ngu coc nay an nhung nen van minh đưoc hinh thanh trong cac truc Tuoi tac va ket noi boi cac con đưong tơ lua. Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia – Agroteknologiwebid

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !